Nhẫn Càn Long bằng Ngọc Miến Điện chạm nghệ thuật

Nhẫn Càn Long bằng Ngọc Miến Điện chạm hoa văn

Nhẫn Càn Long bằng Ngọc Miến Điện chạm nghệ thuật
Nhẫn Càn Long bằng Ngọc Miến Điện chạm hoa văn
Nhẫn Càn Long ngọc Miến Điện nguyên khối chạm hoa văn.


Nhẫn Càn Long ngọc Miến Điện nguyên khối. 

Nhận kiểm tra chất lượng sản phẩm tại các trung tâm giám định uy tín. 

0906801399 Vũ Art.