Nhẫn Sapphire chạm hoa văn ni 19.5


Nhẫn Sapphire chạm hoa văn ni 19.5
Nhẫn Sapphire chạm hoa văn ni 19.5