Chuỗi tay Ngọc Bích 18li
Giao kèm kiểm định PNJ, SJC, Liulab.

Call/zalo 090 680 1399 Vũ.