Hành động vạch trần bộ mặt thật sự của zombj giới thì ko thể gọi là cướp(Nguồn hình ảnh : Kênh 14)

Hành động vạch trần bộ mặt thật sự của zombj giới thì ko thể gọi là cướp, và vì thế có nghĩa là ko có tội, trắng án 😆

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh