Hãy nghĩ ngược lại những gì đang nghĩ và hãy làm ngược lại những j đang làm, Vũ Art mãi đỉnh(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)