Hãy nghĩ ngược lại những gì đang nghĩ và hãy làm ngược lại những j đang làmHãy trãi nghiệm điều đó. Hãy nghĩ ngược lại những gì đang nghĩ và hãy làm ngược lại những j đang làm. Vì thế giới của bạn đang sống có chắc là sự thật, hay nó chỉ là thứ hư ảo tạm bợ. Vũ Art mãi đỉnh 😋

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)