Hãy nghĩ ngược lại những gì đang nghĩ, hãy làm ngược lại những j đang làm.Lơn xơn bơn Vũ Art mãi đỉnh xin chúc cả nhà 1 ngày mới tiền đầy túi, tình đầy tim, xăng đầy bình, vàng đầy tủ, sức khỏe như trâu điên ☘️