Đi kua gái mak đi tới xe hơi lun chời oi là chòi, đâu có ế độ đâu, Vũ Art mãi đỉnh 😋(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)