Mấy đứa chơi solo sao ít khi nào thấy nó thất bại hii, Vũ Art mãi đỉnh 😋