Moisanite 11 ly đã có giấy khai sinh SJC Rồng Vàng

Moisanite 11 ly


Moisanite 11 ly đã có giấy khai sinh SJC Rồng Vàng, trắng sạch siêu lửa cực bền, hàng cao cấp chánh gốc Ấn Độ, 090 680 1399 Vũ Art Lơn Xơn Bơn mãi đỉnh 🌀