Pega S, mẫu Sh điện đình đám của Pega Việt NamMẫu Sh điện đang cháy hàng của Pega, là mẫu xe điện được thiết kế để sẵn sàng cho người dùng tùy biến pin, ắc quy, các phần yên xe, các phần cơ giới khác rất đa dạng...