Phân biện đúng sai, hiểu biết nông sâu làm gì khi...


Mọi người hay phân biện đúng sai phải trái, so đo hiểu biết nông sâu... Nhưng cái đơn giản và tối cần thiết nhất thì hầu như số đông đều mù mờ. Đó là nguồn gốc của chính bản thân.

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)