Sáng mình đi ug cafe sáng, trưa mình đi ug cafe trưa, chiều mình đi ug cafe chiều, tối mình đi ug cafe tối, Vũ Art mãi đỉnh 😋