Set Trừ Tà - Bình An - May Mắn1 set bao gồm: 
- Chỉ Ngũ Sắc mix Lu Thống Ngọc Jade A tác dụng trừ tà ma, công việc thuận lợi, vạn sự hanh thông cho mọi người.
- Lá Bồ Đề Vàng in hình Đức Phật Thích Ca, tác dụng bình an, may mắn