Thành bại được mất như nước chảy mây trôiThành bại được mất như nước chảy mây trôi. Vấn đề là 0 có vấn đề gì, Vũ Art mãi đỉnh 😋

Sắc sắc 00, 00 sắc sắc. Hợp hợp li li, li li hợp hợp... Mọi thứ đều tuần hoàn chuyển vận, không có j là cố định, không có j là mãi mãi...

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)