Tương lai sự nghiệp là gì khi Tự do không có


Mọi người hay nói về sự nghiệp và tương lai. Nhưng cái thực tế và tối thiểu trước mắt còn không có, đó là sự Tự do. Lơn xơn bơn Vũ Art mãi đỉnh @

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)