Vác xe xăng ra chơi


Nai mới vác chiếc xe xăng ra chơi, thấy giống người tối cổ, phải gồng gánh 1 đống sắt ngu ngốc tốn kém nhiều thứ 1 cách vô lý ngu ngơ. Đi xe điện thật sự là ko muốn quay lại xe xăng, chân lý thì luôn đơn giản nhẹ nhàng. Tuy nhân lọai bị làm khổ bởi bọn tinh hoa dìm đi các phát minh mang tính khai phóng, nhưng dần dần chắc cũng tìm ra lối thoát, cho cuộc sống tự do. Còn bây giờ mình đi tìm cuộc sống tự do cho riêng mình, những người đề cao, tôn sùng lối sống nô lệ zombj xin mạn phép ko tiếp nữa. Vũ Art lơn xơn bơn mãi đỉnh 🌀