Earth is Flat, Lơn Xơn Bơn Vũ Art Mãi Đỉnh

In Tune With Great Power

##00 00##Sắc bất dị 0, 0 bất dị sắc ,sắc sắc 0 0, 0 0 sắc sắc ☘️

0 sanh, 0 diệt, 0 cấu, 0 tịnh, 0 tăng, 0 giảm ☘️

Vấn đề là 0 có vấn đề gì, Sống là 0 có mục đích ☘️

Lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một chút sóng yên gió lặng ☘️

Quay đầu là bờ ☘️

Cứ góc khuất mà ngồi ☘️

Lơn Xơn Bơn Vũ Art Mãi Đỉnh 🌀NHẬN THIẾT KẾ, GIA CÔNG CÁC LỌAI TRANG SỨC ĐÁ QUÝ PHONG THỦY, SỬA CHỮA NÂNG CẤP CÁC LỌAI XE ĐIỆN, XE ĐẠP ĐIỆN. (Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh

CALL/ZALO 090 680 1399 VŨ