A chỉ là thèg bág đá dạo lang thang, a ko áo đẹp xế hộp và cũng ko... đi vay tiền, Vũ Art mãi đỉnh 😋