Đá Ngọc Lục Bảo Emerald Colombia
Ngọc lục bảo Colombia là loại đá quý được tìm kiếm nhiều nhất và có giá trị cao. Nó cực kỳ nổi tiếng vì màu xanh lá cây tươi sáng, độ trong vượt trội so với các lọai khác và đặc biệt có giá trị phong thủy cao. Các nhà chiêm tinh học và phong thủy đánh giá loại đá quý này có hiệu quả đẩy mạnh cho thành công về tài chính, tăng trưởng kiến ​​thức và hỗ trợ sức khỏe tốt. Nó cũng là đá của những người sanh tháng năm theo chiêm tinh học phương Tây.

Emerald không dầu là một loại đá quý rất hiếm, là một dòng trong họ Ngọc Lục Bảo có giá trị cực kỳ cao, độ trong không hề được tăng cường bởi bất kỳ sự bổ sung của bất kỳ loại dầu nào. Những viên đá quý này sạch một cách tự nhiên và không có vết nứt trên bề mặt. Điều này làm cho không thể có một chất liệu bên ngoài nào (dầu hoặc nhựa) vào bên trong đá. Ngọc Lục Bảo không dầu hiếm khi được tìm thấy và được coi là rất có giá trị cho mục đích phong thủy và sưu tầm.