Ánh hào quang của thành công chỉ là 1 cái bẫyÁnh hào quang của thành công là 1 cái bẫy do... "Ai đó" giăng ra cho zombj ảo vọng mak thôi. Cái thực sự mak zombj giới đang làm đơn giản là 1 sự đánh đổi, 1 sự cống hiến năng lượng cho thế lực nắm zombj giới, Vũ Art mãi đỉnh 😋

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh