Đạp điện vs xế hộp


Sự khác nhau giữa 1c xe đạp điện vs 1c xế hộp chỉ tồn tại trong tâm trí hạn hẹp của... những chú zombj, Vũ Art mãi đỉnh 😋

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh