Chuyện của... ĐáNhững câu chuyện mak những viên đá kể sẽ... Ko giống những j mak cái Hệ thống đã nhồi vô sọ bạn, Vũ Art mãi đỉnh 😋

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh