Có mì tôm ăn mì tômCó mì tôm ăn mì tôm, mượn được xe đạp điện của bà già đi xe đạp điện. Sống giữa zombj giới của Lucifer thì cứ tèn tèn qua ngài, rồi lơn xơn bơn nhìn những chú zombj cạp lẫn nhau rồi ngã khuỵu dần dần và dần dần hết lớp này đến lớp tiếp... Vũ Art mãi đỉnh 😋

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh