"Thành công", "thắng lợi",... Là những giai điệu mak thời đại ngày nay người ta hay ngân nga,... Trong vọng tưởng, Vũ Art mãi đỉnh 😋