Đêm Sài Gòn, bình yên vẫn ở đâu đó mak các chú zombj đã dần lãng quênCảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh