"E đến vì a là a"Đang ngồi cafe v có 1 người đến nói rằng "em đến vì a là a, ko pải vì những tờ polime mak a đang cầm"...
.
.
.
.
.
.
.
.
(Trong 1 giấc mơ đẹp nhất đã từng mơ...)