Lên mạng xã hội để khoe những jTu tập là để thức tỉnh, chuẩn bị bước qua cảnh giới khác. Học thuật để biết được thiên cơ ko phải để tiết lộ, xáo trộn thiên cơ ko có kết quả tốt. Làm việc thiện là để tích đức, tiêu trừ nghiệp chướng. Trong tất cả những điều đó, ko có cái nào lag dùng để up lên mạng khoe cả, Vũ Art mãi đỉnh 😋

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh