Mạn phép dịch nghĩa cho bài thơ 😋Thứ Tự theo Sau Mỗi Câu :

Đam Mê Diễn Viên Hài
Thích Đi Hớt tóc thanh nữ
Là Cà Quán Cà Phê Tám chuyện
Thích Hàng Đẹp mà Ngán Xì Tiền
Luôn Đam Mê Sắc Dục
Ngắm Gái Riếc Ngáo Ngơ
Kèo Nhiều Nhưng Lại Thiếu Sức
Chỉ Đam Mê Kiều Nữ 1 mẫu
Lực Bất Tòng Tâm Nên Mượn Rượu Giải Sầu , Khi Say Thì Thị Màu Vũng Như Chị Hằng ......Nga...