Nếu cần dọn nhà và làm lại từ đầu, bần tank rất vui và háo hức được làm điều đó, Vũ Art mãi đỉnhBần tank nghĩ rằng, việc đóng tiền cho cái tổ chức lập ra để nắm tư tưởng, đời tư của người khác thật sự là 1 ý tưởng ko có j hay. Cái j mak nâng cấp tài khoản, đánh bóng thương hiệu, tíu lâm 😆. Nếu cần dọn nhà và làm lại từ đầu, bần tank rất vui và háo hức được làm điều đó, Vũ Art mãi đỉnh 😋

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh