Nhẫn Càn Long Vũ Art, nhẫn Ngọc Miến Điện
Giao kèm kiểm định PNJ, SJC, Liulab. 

Call/zalo 090 680 1399 Vũ.