Nhẫn Càn Long Vũ ArtNhẫn Ngọc Bích đường kính 20, bản cao 30, dầy 5