Nhân thế con người làm chủ thểNếu nói là Nhân thế thì thế giới này do con người làm chủ thể. Vậy con người là có giá trị nhất trong mọi thể, thì cái việc phải dựa vào những thứ vật chất ất ơ để làm tăng giá trị cho chủ thể là con người nó thật là khôi hài, Vũ Art mãi đỉnh 😘

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh