Nhẫn nam đá Ruby huyết Yên Bái bọc vàng 10kNhẫn nam Ruby huyết Lục Yên 29,5ct vàng 10k hơn 4chỉ đính thêm 2 viên Ruby facet 3 ly.