Phố đồng hồ 1 thời, cho đến khi cellphone xuất hiện 😋