Phôi đá Ruby thô
Phôi đá Ruby thô dùng chế tác tượng chạm, mặt nhẫn, mặt dây, Nhẫn Càn Long