Quay đầu là bờ hỡi những chú zombj đáng thươngZombj giới ảo tưởng về cuộc sống nhiều hơn là sống thực vs nó, quay đầu là bờ hỡi những chú zombj đáng thương, Vũ Art mãi đỉnh 😋

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh