Sài Gòn hoa lệ, tiền tắt tình tanĐêm nay, khi tiền tắt tình tan, lại 1 mình vs chiếc xe đạp điện đi chợ của bà già dạo vài vòng hít cái ko khí lạnh lùng đầy bon chen, tranh cạnh của Sài Gòn hoa lệ, hoa cho kẻ biết vun quén, lệ cho kẻ lỡ vận ko hợp thời.

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh