Tất cả những gì em cần là... 1 màu của tự nhiênEm ko làm ăn, em ko kinh doanh mua bán, em ko đầu tư, em cũng ko cầu cao hướng thượng chi mô cả... Vì ở trong zombj giới, kết cục của từng con zombj đều là ngỏ cụt, nên tất cả những gì em cần là... 1 màu của tự nhiên, Vũ Art mãi đỉnh 😋

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh