The lie we liveNỗi sợ đã khiến cho tất cả núp vào vùng an toàn, là những cty, những tập đoàn, những tổ chức tín dụng, những giả thuyết sáo rỗng ko kiểm chứng,... Và, bùm, cái bẫy đã sập, tất cả đã ở yên trong đó, chờ tới lượt..., Vũ Art mãi đỉnh 😋

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh