Thôi dẹp đi ha máy thím vỗ ngực xưng tên là các nhà tâm linh, Vũ Art mãi đỉnhMuốn cho người đời biết mình là đạo sĩ, thầy tu, học sĩ... Muốn cho người đời biết mình là bói toán, nói được thiên cơ, hiểu được thiên cơ, thay đổi được thiên vận. Chi vậy, không gì khác hơn là lọc lừa, vụ lợi. Thôi dẹp đi ha máy thím vỗ ngực xưng tên là các nhà tâm linh, Vũ Art mãi đỉnh 😋

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh