"Tỉnh Thức"Trong tu tập v học thuật, mọi người thường hay đề cập đến sự "Thức Tỉnh". Đừng chạm vào điều đó nếu ko muốn thế giới xung quanh bạn sụp đổ, Vũ Art mãi đỉnh 😋

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh