Tôi là Hư VôKo thành công, ko có tiền, ko quần áo đẹp v xế hộp, ko du lịch checkin chanh xả, ko nhiều mỹ nữ vây quanh, ko kiểu lao động là vinh wang làm việc cật lực để đạt thành quả, và đặc biệt... ko phải zombj, Vũ Art mãi đỉnh 😋