Tôi là Hư VôKo thành công, ko có tiền, ko quần áo đẹp v xế hộp, ko du lịch checkin chanh xả, ko mỹ nữ vây quanh, ko kiểu lao động là vinh wang làm việc cật lực để đạt thành quả, và đặc biệt... Chuyên đi fá zombj giới, Vũ Art mãi đỉnh 😋