Tôi đã lánh xa nhân gian rất lâuNếu một ai đó có hỏi bạn theo Đạo nào, Tôn giáo là gì, tu tập đến mức độ nào... Câu trả lời ngắn gọn của 1 người thông minh sẽ là "tôi đã lánh xa nhân gian rất lâu rồi", Vũ Art mãi đỉnh 😋

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh