Vì sao các thế hệ trước sống ổn áp hơn rất nhiều
Vì sao các thế hệ trước kém tài năng, kém điều kiện, kém thông tin hơn thế hệ hiện tại nhưng sống ổn áp hơn rất nhiều. Vì thời đại thông tin có mặt trái của nó, đó là quá nhiều thông tin giả, thông tin bẩn... Và vì mục đích thống trị, các tập đoàn Bigmedia luôn muốn thao tác vào tâm trí của xã hội, luôn truyền bá, nhào nặn, tạo dựng... các thông tin lệch lạc, có định hướng, có lợi cho giới thống trị, Vũ Art mãi đỉnh 😋

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh