Zombj giới qaz khổCầm cái mát phôn thấy đang bị khống chế bởi đám Bigtech, leo lên chiếc xe thấy đang bj khống chế bởi đám Bigoil, móc túi trả tiền xăng thấy đang bị khống chế bởi đám Bigfinace... , thiệt sự lak zombj giới qaz là khổ đó nha, Vũ Art mãi đỉnh 😋

(Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Các bài viết mang tính quan điểm cá nhân, trên tinh thần chủ quan của tác giả)

Tiền đầy túi, tình đầy tim, lơn xơn bơn Vũ Art Mãi Đỉnh