2017 thời kinh tế cực thịnh, làm ăn sinh sống như đi chên mây, sáng say chiều sỉn, khuya về đi ngủ 😋