99% nền tảng quyền lực được xây dựng dựa trên sự dối trá, đừng hỏi vì sao nhân loại cứ đi lùi, Vũ Art mãi đỉnh 😋