Anh em, bạn bè chơi cũng toàn những tay cầu cao, tiêu chuẩn này nọ dữ dằn lắm... Nhưng ngòai đời thì ko có đứa nào có... Cái tư thế như nài, Vũ Art mãi đỉnh 😋